Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới
Đèn tháp Phòng nổ QLight, LED, Φ45, ST45ML-Ex-3-24-RAG, IP54: Thực Tế

Đèn tháp Phòng nổ QLight, LED, Φ45, ST45ML-Ex-3-24-RAG, IP54: Thực Tế

Đèn Tháp Báo Hiệu Phòng nổ QLight, LED, Φ45, ST45ML-Ex-3-24-RAG, IP54:

Ứng dụng: ST45ML-Ex sử dụng cho các ứng dụng trong môi trường phòng nổ, báo cháy, báo trộm, báo trạng thái. Môi trường khai thác hầm mỏ, khí ga, hóa chất, dầu khí, xăng dàu, tàu biển,….

ST45ML-EX Den Thap Phong No Qlight Han Quoc

ST45ML-EX Den Thap Phong No Qlight Han Quoc

ST45ML-EX-3 Den Thap Phong No Qlight Han Quoc

ST45ML-EX-3 Den Thap Phong No Qlight Han Quoc

ST45ML-EX-3-RAG Den Thap Phong No Qlight Han Quoc

ST45ML-EX-3-RAG Den Thap Phong No Qlight Han Quoc

===========================

Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc

Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn cảnh báo Cổng trục, Đèn cảnh báo cầu trục, Đèn cảnh báo nâng hạ, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light

Mobile: 096 34 35 869
Website: https://sontungshop.com     Email: sontungshop@gmail.com

Scroll To Top