Wednesday , 29 May 2024
Sản Phẩm Mới
Chân Gá Tiêu Chuẩn Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Chân Gá Tiêu Chuẩn Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: Chân Gá Tiêu Chuẩn Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight:

  • Ứng dụng:
    • Chân Gá Tiêu Chuẩn Φ18 Sử dụng cho các loại đèn ST45B, ST45BF, ST45L, ST45LF, ST56B, ST56BF, ST56L, ST56LF, ST56EL, ST56ELF, STC45, STC56EL, STC56L, QT50L, QT50LF, QT50LS, QT50LR, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, ..
    • Chân Gá Tiêu Chuẩn Φ24 Sử dụng cho các loại đèn ST80B, ST80BF, ST80L, ST80LF, ST80EL, ST80ELF, STC80L, STC80LF, STC80EL, STC80ELF, QT70L, QT70LF, QT70LS, QT70LR
  • Chất liệu: Thép không rỉ
  • Màu sắc: Màu Bạc
Chan Ga Den Bao Qlight Tieu Chuan 18

Chan Ga Den Bao Qlight Tieu Chuan 18

Chan Ga Den Bao Qlight Tieu Chuan 24

Chan Ga Den Bao Qlight Tieu Chuan 24

===========================

Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc

Đèn tháp kết nối mạng LAN, Đèn tháp kết nối mạng Ethernet, Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo điều khiển qua USB, Đèn tháp USB, Đèn cảnh báo USB, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light

Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight     Email: sontungshop@gmail.com

Scroll To Top