Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp STA45SLM

STA45SLM-BZ-5-220-RAGBW Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 5 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

Den thap Qlight Han Quoc Korea nho STA45SLM-BZ

STA45SLM-BZ-5-220-RAGBW Đèn tháp báo hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 5 tầng Còi 90dB IP23 Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Qlight STA45SLM-BZ-5 STA45SLM-BZ-5-12-RAGBW STA45SLM-BZ-5-24-RAGBW STA45SLM-BZ-5-110-RAGBW STA45SLM-BZ-5-220-RAGBW Kích thước: Đèn tháp tín hiệu STA45SLM có kích thước trụ tròn Φ45 Bóng: LED Số tầng: 5 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng ... Read More »

STA45SLM-BZ-4-110-RAGB Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

Den thap Qlight Han Quoc Korea nho STA45SLM-BZ

STA45SLM-BZ-4-110-RAGB Đèn tháp báo hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 4 tầng Còi 90dB IP23 Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Qlight STA45SLM-BZ-4 STA45SLM-BZ-4-12-RAGB STA45SLM-BZ-4-24-RAGB STA45SLM-BZ-4-12-RAGW STA45SLM-BZ-4-24-RAGW STA45SLM-BZ-4-12-RGBW STA45SLM-BZ-4-24-RGBW STA45SLM-BZ-4-110-RAGB STA45SLM-BZ-4-220-RAGB STA45SLM-BZ-4-110-RAGW STA45SLM-BZ-4-220-RAGW STA45SLM-BZ-4-110-RGBW STA45SLM-BZ-4-220-RGBW Kích thước: Đèn tháp tín hiệu STA45SLM có kích thước trụ tròn Φ45 Bóng: LED Số tầng: 4 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam ... Read More »

STA45SLM-BZ-2-12-RG Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 2 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

Den thap Qlight Han Quoc Korea nho STA45SLM-BZ

STA45SLM-BZ-2-12-RG Đèn tháp báo hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 2 tầng Còi 90dB IP23 Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Qlight STA45SLM-BZ-2 STA45SLM-BZ-2-12-RG STA45SLM-BZ-2-24-RG STA45SLM-BZ-2-12-RA STA45SLM-BZ-2-24-RA STA45SLM-BZ-2-12-RB STA45SLM-BZ-2-24-RB STA45SLM-BZ-2-12-RW STA45SLM-BZ-2-24-RW STA45SLM-BZ-2-12-AG STA45SLM-BZ-2-24-AG STA45SLM-BZ-2-12-AB STA45SLM-BZ-2-24-AB STA45SLM-BZ-2-12-AW STA45SLM-BZ-2-24-AW STA45SLM-BZ-2-12-GW STA45SLM-BZ-2-24-GW STA45SLM-BZ-2-110-RG STA45SLM-BZ-2-220-RG STA45SLM-BZ-2-110-RA STA45SLM-BZ-2-220-RA STA45SLM-BZ-2-110-RB STA45SLM-BZ-2-220-RB STA45SLM-BZ-2-110-RW STA45SLM-BZ-2-220-RW STA45SLM-BZ-2-110-AG STA45SLM-BZ-2-220-AG STA45SLM-BZ-2-110-AB STA45SLM-BZ-2-220-AB STA45SLM-BZ-2-110-AW STA45SLM-BZ-2-220-AW STA45SLM-BZ-2-110-GW STA45SLM-BZ-2-220-GW Kích thước: Đèn tháp tín hiệu ... Read More »

STA45SLM-BZ-1-24-R Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 1 tầng Còi 90dB IP23

Den thap Qlight Han Quoc Korea nho STA45SLM-BZ

STA45SLM-BZ-1-24-R Đèn tháp báo hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 1 tầng Còi 90dB IP23 Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Qlight STA45SLM-BZ-1 STA45SLM-BZ-1-12-R STA45SLM-BZ-1-24-R STA45SLM-BZ-1-12-A STA45SLM-BZ-1-24-A STA45SLM-BZ-1-12-G STA45SLM-BZ-1-24-G STA45SLM-BZ-1-12-B STA45SLM-BZ-1-24-B STA45SLM-BZ-1-12-W STA45SLM-BZ-1-24-W STA45SLM-BZ-1-110-R STA45SLM-BZ-1-220-R STA45SLM-BZ-1-110-A STA45SLM-BZ-1-220-A STA45SLM-BZ-1-110-G STA45SLM-BZ-1-220-G STA45SLM-BZ-1-110-B STA45SLM-BZ-1-220-B STA45SLM-BZ-1-110-W STA45SLM-BZ-1-220-W Kích thước: Đèn tháp tín hiệu STA45SLM có kích thước trụ tròn Φ45 Bóng: LED Số tầng: 1 tầng ... Read More »

STA45SLM-BZ-3-220-RAG Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 3 tầng Còi 90dB IP23

Den thap Qlight Han Quoc Korea nho STA45SLM-BZ

STA45SLM-BZ-3-220-RAG Đèn tháp báo hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 3 tầng Còi 90dB IP23 Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Qlight STA45SLM-BZ-3 STA45SLM-BZ-3-12-RAG STA45SLM-BZ-3-24-RAG STA45SLM-BZ-3-12-RAB STA45SLM-BZ-3-24-RAB STA45SLM-BZ-3-12-RAW STA45SLM-BZ-3-24-RAW STA45SLM-BZ-3-12-RGB STA45SLM-BZ-3-24-RGB STA45SLM-BZ-3-12-RGW STA45SLM-BZ-3-24-RGW STA45SLM-BZ-3-12-RBW STA45SLM-BZ-3-24-RBW STA45SLM-BZ-3-110-RAG STA45SLM-BZ-3-220-RAG STA45SLM-BZ-3-110-RAB STA45SLM-BZ-3-220-RAB STA45SLM-BZ-3-110-RAW STA45SLM-BZ-3-220-RAW STA45SLM-BZ-3-110-RGB STA45SLM-BZ-3-220-RGB STA45SLM-BZ-3-110-RGW STA45SLM-BZ-3-220-RGW STA45SLM-BZ-3-110-RBW STA45SLM-BZ-3-220-RBW Kích thước: Đèn tháp tín hiệu STA45SLM có kích thước trụ tròn Φ45 Bóng: LED ... Read More »

STA45SLM-5-220-RAGBW Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 5 tầng IP44

Den thap Qlight Han Quoc Korea nho STA45SLM-BZ

STA45SLM-5-220-RAGBW Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 5 tầng IP44 Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Qlight STA45SLM-5 STA45SLM-5-12-RAGBW STA45SLM-5-24-RAGBW STA45SLM-5-110-RAGBW STA45SLM-5-220-RAGBW Kích thước: Đèn tháp tín hiệu STA45SLM có kích thước trụ tròn Φ45 Bóng: LED Số tầng: 5 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng ... Read More »

STA45SLM-4-110-RAGB Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 4 tầng IP44

Den thap Qlight Han Quoc Korea nho STA45SLM-BZ

STA45SLM-4-110-RAGB Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 4 tầng IP44 Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Qlight STA45SLM-4 STA45SLM-4-12-RAGB STA45SLM-4-24-RAGB STA45SLM-4-12-RAGW STA45SLM-4-24-RAGW STA45SLM-4-12-RGBW STA45SLM-4-24-RGBW STA45SLM-4-110-RAGB STA45SLM-4-220-RAGB STA45SLM-4-110-RAGW STA45SLM-4-220-RAGW STA45SLM-4-110-RGBW STA45SLM-4-220-RGBW Kích thước: Đèn tháp tín hiệu STA45SLM có kích thước trụ tròn Φ45 Bóng: LED Số tầng: 4 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), ... Read More »

STA45SLM-3-24-RAG Đèn tháp tín hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 3 tầng IP44

Den thap Qlight Han Quoc Korea nho STA45SLM-BZ

STA45SLM-3-24-RAG Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 3 tầng IP44 Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Qlight STA45SLM-3 STA45SLM-3-12-RAG STA45SLM-3-24-RAG STA45SLM-3-12-RAB STA45SLM-3-24-RAB STA45SLM-3-12-RAW STA45SLM-3-24-RAW STA45SLM-3-12-RGB STA45SLM-3-24-RGB STA45SLM-3-12-RGW STA45SLM-3-24-RGW STA45SLM-3-12-RBW STA45SLM-3-24-RBW STA45SLM-3-110-RAG STA45SLM-3-220-RAG STA45SLM-3-110-RAB STA45SLM-3-220-RAB STA45SLM-3-110-RAW STA45SLM-3-220-RAW STA45SLM-3-110-RGB STA45SLM-3-220-RGB STA45SLM-3-110-RGW STA45SLM-3-220-RGW STA45SLM-3-110-RBW STA45SLM-3-220-RBW Kích thước: Đèn tháp tín hiệu STA45SLM có kích thước trụ tròn Φ45 Bóng: LED Số tầng: 3 tầng ... Read More »

STA45SLM-1-12-R Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 1 tầng IP44

Den thap Qlight Han Quoc Korea nho STA45SLM-BZ

STA45SLM-1-12-R Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 1 tầng IP44 Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Qlight STA45SLM-1 STA45SLM-1-12-R STA45SLM-1-24-R STA45SLM-1-12-A STA45SLM-1-24-A STA45SLM-1-12-G STA45SLM-1-24-G STA45SLM-1-12-B STA45SLM-1-24-B STA45SLM-1-12-W STA45SLM-1-24-W STA45SLM-1-110-R STA45SLM-1-220-R STA45SLM-1-110-A STA45SLM-1-220-A STA45SLM-1-110-G STA45SLM-1-220-G STA45SLM-1-110-B STA45SLM-1-220-B STA45SLM-1-110-W STA45SLM-1-220-W Kích thước: Đèn tháp tín hiệu STA45SLM có kích thước trụ tròn Φ45 Bóng: LED Số tầng: 1 tầng Màu sắc các tầng: ... Read More »

Đèn tháp QLight Hàn Quốc 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ35, STA45SLM-BZ

Den thap Qlight Han Quoc Korea nho STA45SLM-BZ

Đèn tháp Q-Light Hàn Quốc Korea 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, STA45SLM gắn trực tiếp: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45: STA45SLM Mã hàng: STA45SLM: Đèn tháp bóng LED sáng liên tục-Số tầng: 1 -> 5 tầng, gắn trực tiếp STA45SLM-BZ: Đèn tháp bóng LED sáng liên tục-, còi Buzzer 90dB, gắn trực tiếp Số tầng: ... Read More »

Scroll To Top