Wednesday , 29 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Φ40 Qlight Korea

Đèn tháp Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ40, STG40L, IP65/IP54

Den thap qlight han quoc IP65 STG40L-STG40L-BZ

Đèn tháp Q-Light Hàn Quốc Korea 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ40, STG40L, IP65/IP54, chân trụ tròn: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ40: STG40L, STG40L-BZ -Mã hàng: + STF40L: Đèn tháp bóng LED sáng liên tục, chân trụ tròn + STG40LF: Đèn tháp bóng LED sáng nhấp nháy, chân trụ tròn + STG40L-BZ: Đèn tháp bóng LED sáng ... Read More »

Đèn tháp Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ40, STG40ML, IP65/IP54

Den thap qlight han quoc ip65 STG40ML-STG40ML-BZ

Đèn tháp Q-Light Hàn Quốc Korea 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ40, STG40ML, IP65/IP54, Không chân: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ40: STG40ML, STG40ML-BZ -Mã hàng: + STF40ML: Đèn tháp bóng LED sáng liên tục, không chân + STG40MLF: Đèn tháp bóng LED sáng nhấp nháy, không chân + STG40ML-BZ: Đèn tháp bóng LED sáng liên tục, có ... Read More »

Scroll To Top