Wednesday , 17 April 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Còi Công Nghiệp Φ150 Qlight

QT70L-ETN-WP-2-24-RB-LW24 Đèn tầng USB Qlight Φ70 Bóng LED 2 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP54

Den thap ket noi mang LAN Ethernet Qlight IP54 QT70L-ETN, QT70ML-ETN

QT70L-ETN- BZ Đèn Tháp USB Qlight QT70L-ETN-BZ, Φ70, Bóng LED,2 Tầng còi 5 âm buzzer IP54: Đèn tháp USB bóng LED Φ70 sáng liên tục  2 tầng, có còi Buzzer 90dB QT70L-ETN-BZ: QT70L-ETN-BZ-2-24-RG QT70L-ETN-WS-2-24-RA-LB24 QT70L-ETN-WP-2-24-RB-LW24 QT70L-ETN-WM-2-24-RW-QZ24 QT70L-ETN-WA-2-24-AG-SZ24 QT70L-ETN-WS-2-24-AB-QL24 QT70L-ETN-WA-2-24-AW-SL24 QT70L-ETN-WM-2-24-GW-QLA24 QT70L-ETN-BZ: Đèn tháp điều khiển kết nối mạng LAN có âm báo dạng Buzzer 90dB Mã sản phẩm: Đèn tháp Ethernet Qlight ... Read More »

QWCD50SD-110/220-R-LC Đèn báo có Loa mp3 Qlight 5 âm báo nhạc 118dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD50SD-MP3 den bao co loa ghi am Mp3 Qlight

QWCD50SD-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Phát Nhạc MP3 Qlight 118dB, IP66 Đèn còi cảnh báo QWCD50SD  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh MP3 trong thẻ SD Qlight max 118dB: QWCD50SD-110/220-R QWCD50SD-110/220-R-LC QWCD50SD-110/220-A QWCD50SD-110/220-A-LC QWCD50SD-110/220-G QWCD50SD-110/220-G-LC QWCD50SD-110/220-B QWCD50SD-110/220-B-LC QWCD50SD: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh MP3 trong thẻ SD Loại chọn âm thanh bằng công tắc ... Read More »

QWCD50-QWCD50SD Đèn Báo Có Loa Còi 30 Âm, Ghi Âm MP3 Qlight 123dB, IP66

QWCD50-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD50-QWCD50SD Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Ghi Âm MP3 Qlight 123dB, IP66 Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu 30 âm thanh ghi sẵn QWCD50 hoặc ghi âm phát nhạc MP3 QWCD50SD Qlight max 123dB: QWCD50: Đèn báo có loa còi 30 loại âm thanh ghi sẵn trong loa QWCD50SD: Đèn báo có loa còi 30 bản tin báo ... Read More »

Đèn báo có loa Qlight SD, SDL, SDLR, SDS, 5 Âm 118dB, Φ150, Hàng hải IP66

Den bao Co loa ket hop cho Tau bien va Ung dung cong nghiep nang Qlight SD

Đèn báo hiệu SD, SDL, SDLR, SDS Φ150, Loa báo 113~118dB, Hàng Hải IP66 Qlight: •Các loại đèn SD: -SD: Đèn quay bóng sợi đốt -SDP: Đèn quay bóng sợi đốt có vòng Inox bảo vệ xung quanh. -SDL: Đèn sáng liên tục/Nhấp nháy bóng LED -SDLP: Đèn sáng liên tục/Nhấp nháy bóng LED có vòng Inox bảo vệ xung quanh. ... Read More »

Đèn báo có loa Qlight SMD, SMDL, SMDLR, SMDS, 5 Âm 120dB, Φ150, Hàng hải IP66

Den bao co loa ket hop cho Tau bien va Ung dung Cong nghiep nang Qlight SMD

Đèn báo hiệu SMD, SMDL, SMDLR, SMDS Φ150, Loa báo 115~120dB, Hàng Hải IP66 Qlight: Các loại đèn SMD: SMD: Đèn quay bóng sợi đốt SMDP: Đèn quay bóng sợi đốt có vòng Inox bảo vệ xung quanh. SMDL: Đèn sáng liên tục/Nhấp nháy bóng LED SMDLP: Đèn sáng liên tục/Nhấp nháy bóng LED có vòng Inox bảo vệ xung quanh. ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ150, bóng LED, Hàng Hải IP56, KIMM, ABS, CE, SH2-Mở Hộp

Den bao hieu cong nghiep hang hai Qlight SH2L Han Quoc

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ150, bóng LED, Hàng Hải IP56, KIMM, ABS, CE, SH2 – Dùng báo lùi cho Xe Nâng Container, Nâng hàng ở Cảng: Ứng dụng thực tế: Đèn Còi Báo Lùi Xe Nâng Container tại Cảng Nam Hải Port Hải Phòng Việt Nam =========================== Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ150, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2L-SH2TL

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1L-SH2L Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ150, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2L-SH2TL: Model: SH2L: Đèn báo hiệu bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy SH2LP: Đèn báo hiệu bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy, Có lồng bảo vệ SH2TL: Đèn báo hiệu bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy, Hộp đấu dây 1 đầu vào SH2TLP: Đèn báo ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Chớp Φ150, bóng Xenon, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2S-SH2TS

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1S-SH2S Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Chớp Φ150, bóng Xenon, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2S-SH2TS: Model: SH2S: Đèn tín hiệu bóng Xenon Chớp nháy SH2SP: Đèn tín hiệu bóng Xenon Chớp nháy, Có lồng bảo vệ SH2TS: Đèn tín hiệu bóng Xenon Chớp nháy, Có hộp kết nối đầu dây tín hiệu 1 đầu vào SH2TSP: Đèn tín hiệu bóng Xenon ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ150, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2LR-SH2TLR

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1LR-SH2LR Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ150, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2LR-SH2TLR: Model: SH2LR: Đèn báo hiệu quay bóng LED SH2LRP: Đèn báo hiệu quay bóng LED, Có lồng bảo vệ SH2TLR: Đèn báo hiệu quay bóng LED, Có hộp kết nối đầu dây tín hiệu 1 đầu vào SH2TLRP: Đèn báo hiệu quay bóng LED, Có lồng bảo vệ, Có ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ150, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2-SH2T

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1-SH2 Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ150, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2-SH2T: Model: SH2: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt SH2P: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, Có lồng bảo vệ SH2T: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, Có hộp kết nối đầu dây tín hiệu 1 đầu vào SH2TP: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi ... Read More »

Scroll To Top