Wednesday , 17 April 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Còi Công Nghiệp Φ140 Qlight

Đèn Báo Có Loa Qlight SCDWL-WS, Φ140, Nhấp Nháy, 5 Âm Báo Hiệu 118dB, Hàng Hải IP66: Thực Tế

SCDWL-WS-24-R Den bao co loa 5 am Bao hieu Nhap nhay Phi 140 IP66 Hang Hai

Đèn Báo Có Loa Qlight SCDWL-WS, Φ140, Nhấp Nháy, 5 Âm Báo Hiệu 118dB, Hàng Hải IP66: Thực Tế Hình ảnh sản phẩm thực tế có mặt tại Thiết Bị Điện SonTung, loại này dùng để gắn tường.   Read More »

Đèn báo có loa Qlight SCDFL, SCDWL, SCDFS, SCDWS, Φ140, Nhấp nháy, 5 âm báo hiệu 118dB, Hàng hải IP66

Den bao co loa ket hop Qlight Korea SCDFS-SCDWS-SCDFL-SCDWL

Đèn báo có loa Qlight  SCDFL, SCDWL, SCDFS, SCDWS Φ140, Nhấp nháy, 5 âm báo hiệu 118dB, Hàng hải IP66 Qlight: •Các loại đèn SCD: SCDFL: Đèn nhấp nháy bóng LED có vòng Inox bảo vệ xung quanh, loại tự đứng SCDWL: Đèn nhấp nháy bóng LED có vòng Inox bảo vệ xung quanh, loại gắn tường SCDFS: Đèn chớp ... Read More »

Đèn báo có loa Qlight SCDF, SCDW, SCDFLR, SCDWLR Φ140, Quay, 5 âm báo hiệu 118dB, Hàng hải IP66

Den bao co loa ket hop Qlight Korea SCDF-SCDW-SCDFLR-SCDWLR

Đèn báo có loa Qlight  SCDF, SCDW, SCDFLR, SCDWLR Φ140, Quay, 5 âm báo hiệu 118dB, Hàng hải IP66 Qlight: •Các loại đèn SCD: SCDF: Đèn quay bóng sợi đốt có vòng Inox bảo vệ xung quanh, loại tự đứng SCDW: Đèn quay bóng sợi đốt có vòng Inox bảo vệ xung quanh, loại gắn tường SCDFLR: Đèn quay bóng ... Read More »

Scroll To Top