Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Còi Công Nghiệp QWCD50

QWCD50SD-110/220-R-LC Đèn báo có Loa mp3 Qlight 5 âm báo nhạc 118dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD50SD-MP3 den bao co loa ghi am Mp3 Qlight

QWCD50SD-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Phát Nhạc MP3 Qlight 118dB, IP66 Đèn còi cảnh báo QWCD50SD  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh MP3 trong thẻ SD Qlight max 118dB: QWCD50SD-110/220-R QWCD50SD-110/220-R-LC QWCD50SD-110/220-A QWCD50SD-110/220-A-LC QWCD50SD-110/220-G QWCD50SD-110/220-G-LC QWCD50SD-110/220-B QWCD50SD-110/220-B-LC QWCD50SD: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh MP3 trong thẻ SD Loại chọn âm thanh bằng công tắc ... Read More »

QWCD50-110/220-R-LC Đèn báo có Loa Qlight 5 âm báo 123dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD50-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD50-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Qlight 123dB, IP66 Đèn còi cảnh báo QWCD50 tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn QWCD50  max 123dB: QWCD50-110/220-R QWCD50-110/220-R-LC QWCD50-110/220-A QWCD50-110/220-A-LC QWCD50-110/220-G QWCD50-110/220-G-LC QWCD50-110/220-B QWCD50-110/220-B-LC QWCD50: Đèn báo có loa còi 30 loại âm thanh ghi sẵn trong loa Mầu đèn: Đỏ (R), Vàng Cam (A), Xanh Green (G), Xanh ... Read More »

QWCD50-12/24-R-LC Đèn báo có Loa Qlight 5 âm báo 123dB IP66, CE, 12VDC/24VDC

QWCD50-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD50-12/24-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Qlight 123dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD50 tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn QWCD50  max 123dB: QWCD50-12/24-R QWCD50-12/24-R-LC QWCD50-12/24-A QWCD50-12/24-A-LC QWCD50-12/24-G QWCD50-12/24-G-LC QWCD50-12/24-B QWCD50-12/24-B-LC QWCD50: Đèn báo có loa còi 30 loại âm thanh ghi sẵn trong loa Mầu đèn: Đỏ (R), Vàng Cam (A), Xanh Green (G), Xanh ... Read More »

QWCD50-QWCD50SD Đèn Báo Có Loa Còi 30 Âm, Ghi Âm MP3 Qlight 123dB, IP66

QWCD50-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD50-QWCD50SD Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Ghi Âm MP3 Qlight 123dB, IP66 Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu 30 âm thanh ghi sẵn QWCD50 hoặc ghi âm phát nhạc MP3 QWCD50SD Qlight max 123dB: QWCD50: Đèn báo có loa còi 30 loại âm thanh ghi sẵn trong loa QWCD50SD: Đèn báo có loa còi 30 bản tin báo ... Read More »

Scroll To Top