Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Báo Công Nghiệp SH1

SH1P-220-G Đèn quay cảnh báo Qlight Φ135 Bóng Sợi đốt Quay IP66, KIM, ABS, CE, 220VAC

SH1-SH1P Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ135, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1P-220: Model Đèn cảnh báo quay SH1P-220 bóng Sợi đốt: SH1P-220-R SH1P-220-A SH1P-220-G SH1P-220-B SH1P: Đèn báo hiệu SH1P bóng Sợi đốt sáng quay xoay với lồng Inox bảo vệ Bóng Sợi đốt quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo, báo ... Read More »

SH1P-110-R Đèn quay cảnh báo Qlight Φ135 Bóng Sợi đốt Quay IP66, KIM, ABS, CE, 110VAC

SH1-SH1P Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ135, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1P-110: Model Đèn cảnh báo quay SH1P-110 bóng Sợi đốt: SH1P-110-R SH1P-110-A SH1P-110-G SH1P-110-B SH1P: Đèn báo hiệu SH1P bóng Sợi đốt sáng quay xoay với lồng Inox bảo vệ Bóng Sợi đốt quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo, báo ... Read More »

SH1P-24-B Đèn quay cảnh báo Qlight Φ135 Bóng Sợi đốt Quay IP66, KIM, ABS, CE, 24VDC

SH1-SH1P Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ135, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1P-24: Model Đèn cảnh báo quay SH1P-24 bóng Sợi đốt: SH1P-24-R SH1P-24-A SH1P-24-G SH1P-24-B SH1P: Đèn báo hiệu SH1P bóng Sợi đốt sáng quay xoay với lồng Inox bảo vệ Bóng Sợi đốt quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo, báo ... Read More »

SH1P-12-A Đèn quay cảnh báo Qlight Φ135 Bóng Sợi đốt Quay IP66, KIM, ABS, CE, 12VDC

SH1-SH1P Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ135, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1P-12: Model Đèn cảnh báo quay SH1P-12 bóng Sợi đốt: SH1P-12-R SH1P-12-A SH1P-12-G SH1P-12-B SH1P: Đèn báo hiệu SH1P bóng Sợi đốt sáng quay xoay với lồng Inox bảo vệ Bóng Sợi đốt quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo, báo ... Read More »

SH1-220-B Đèn quay cảnh báo Qlight Φ125 Bóng Sợi đốt Quay IP66, KIM, ABS, CE, 220VAC

SH1-SH1P Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1-220: Model Đèn cảnh báo quay SH1-220 bóng Sợi đốt: SH1-220-R SH1-220-A SH1-220-G SH1-220-B SH1: Đèn báo hiệu SH1 bóng Sợi đốt sáng quay xoay Bóng Sợi đốt quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo, báo hiệu Điện áp: 220VAC Mầu ... Read More »

SH1-110-A Đèn quay cảnh báo Qlight Φ125 Bóng Sợi đốt Quay IP66, KIM, ABS, CE, 110VAC

SH1-SH1P Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1-110: Model Đèn cảnh báo quay SH1-110 bóng Sợi đốt: SH1-110-R SH1-110-A SH1-110-G SH1-110-B SH1: Đèn báo hiệu SH1 bóng Sợi đốt sáng quay xoay Bóng Sợi đốt quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo, báo hiệu Điện áp: 110VAC Mầu ... Read More »

SH1-24-G Đèn quay cảnh báo Qlight Φ125 Bóng Sợi đốt Quay IP66, KIM, ABS, CE, 24VDC

SH1-SH1P Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1-24: Model Đèn cảnh báo quay SH1-24 bóng Sợi đốt: SH1-24-R SH1-24-A SH1-24-G SH1-24-B SH1: Đèn báo hiệu SH1 bóng Sợi đốt sáng quay xoay Bóng Sợi đốt quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo, báo hiệu Điện áp: 24VDC Mầu ... Read More »

SH1-12-R Đèn quay cảnh báo Qlight Φ125 Bóng Sợi đốt Quay IP66, KIM, ABS, CE, 12VDC

SH1-SH1P Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1-12: Model Đèn cảnh báo quay SH1-12 bóng Sợi đốt: SH1-12-R SH1-12-A SH1-12-G SH1-12-B SH1: Đèn báo hiệu SH1 bóng Sợi đốt sáng quay xoay Bóng Sợi đốt quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo, báo hiệu Điện áp: 12VDC Mầu ... Read More »

SH1SP-220-R Đèn cảnh báo Qlight Φ135 Bóng Xenon Nhấp nháy IP66, KIM, ABS, CE, 220VAC

SH1S-SH1SP Den chop nhay bao hieu hang hai Qlight

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ135, bóng Xenon, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1SP-220: Model Đèn cảnh báo nhâp nháy SH1SP-220 bóng Xenon: SH1SP-220-R SH1SP-220-A SH1SP-220-G SH1SP-220-B SH1SP: Đèn báo hiệu SH1SP bóng Xenon sáng Chớp nháy/Nhấp nháy, lưới bảo vệ Inox Bóng Xenon siêu sáng chớp nháy, với lưới Inox bảo vệ Điện áp: 220VAC Mầu sắc: Đỏ Red ... Read More »

SH1SP-110-G Đèn cảnh báo Qlight Φ135 Bóng Xenon Nhấp nháy IP66, KIM, ABS, CE, 110VAC

SH1S-SH1SP Den chop nhay bao hieu hang hai Qlight

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ135, bóng Xenon, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1SP-110: Model Đèn cảnh báo nhâp nháy SH1SP-110 bóng Xenon: SH1SP-110-R SH1SP-110-A SH1SP-110-G SH1SP-110-B SH1SP: Đèn báo hiệu SH1SP bóng Xenon sáng Chớp nháy/Nhấp nháy, lưới bảo vệ Inox Bóng Xenon siêu sáng chớp nháy, với lưới Inox bảo vệ Điện áp: 110VAC Mầu sắc: Đỏ Red ... Read More »

Scroll To Top