Monday , 31 October 2022
Sản Phẩm Mới
TWS45, TWS80 Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn báo Qlight

TWS45, TWS80 Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn báo Qlight

Đèn báo hiệu Qlight: Gá gắn tường TWS45, TWS80 Sử dụng cho Đèn báo Qlight:

  • Ứng dụng:
    • Gá gắn tường TWS45 Sử dụng cho các loại đèn S50B, S50L, S60R, S60LR, S60L, MFL60, ..
    • Gá gắn tường TWS80 Sử dụng cho các loại đèn S80R, S80RLR, S80U, S80LR, S80L, S80S, S80SOL, MFL80, SMCL80,
      QMCL80
  • Chất liệu: Thép không rỉ
  • Màu sắc: Màu Bạc hoặc Trắng sữa
TWS45-TWS80 Chan Ga Chu L

TWS45-TWS80 Chan Ga Chu L

===========================

Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc

Đèn tháp kết nối mạng LAN, Đèn tháp kết nối mạng Ethernet, Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo điều khiển qua USB, Đèn tháp USB, Đèn cảnh báo USB, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light

Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight     Email: sontungshop@gmail.com

Scroll To Top