Tuesday , 5 March 2019
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: SEN15-WV-110-LC

SEN15-WP-110-LC Loa còi cảnh báo Qlight 5 âm báo động 108dB IP55, CE, 110VAC

SEN15 Loa bao hieu 5 am bao Qlight Han Quoc

Loa còi cảnh báo Q-Light 5 âm báo, SEN15-WS, 130x130x200mm, 108dB: Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEN15 Qlight: SEN15-WS-110 SEN15-WS-110-LC SEN15-WP-110 SEN15-WP-110-LC SEN15-WA-110 SEN15-WA-110-LC SEN15-WM-110 SEN15-WM-110-LC SEN15-WV-110 SEN15-WV-110-LC Âm báo: 5 âm báo động (SEN15-WS): 108dB 5 âm báo động (SEN15-WP): 108dB 5 âm báo Melody (SEN15-WM): 108dB 5 âm báo alarm (SEN15-WA): 105dB 3 âm báo ... Read More »

Scroll To Top