Saturday , 24 September 2022
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Đèn tháp có loa Qlight

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng LED, Φ56mm, 105dB, 5 Âm báo động STD56EL/STD56ELF

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng LED, Φ56mm, 105dB, 5 Âm báo động STD56EL/STD56ELF

Đèn tháp báo hiệu có loa STD56EL Qlight, Φ56, 5 âm báo 105dB: -Bóng LED: Sáng liên tục STD56EL Nhấp nháy STD56ELF -Âm báo: WS: 5 âm báo động 105dB WM: 5 âm báo Melodies 105dB WA: 5 âm cảnh báo 103dB WV: 3 âm thoại 95dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 đến 5 tầng ... Read More »

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng LED, Φ56mm, 105dB, 5 Âm báo động STD56L/STD56LF

Đèn tháp báo hiệu có loa STD56 Qlight Hàn Quốc

Đèn tháp báo hiệu có loa STD56L Qlight, Φ56, 5 âm báo 105dB: -Bóng LED: Sáng liên tục STD56L Nhấp nháy STD56LF -Âm báo: WS: 5 âm báo động 105dB WM: 5 âm báo Melodies 105dB WA: 5 âm cảnh báo 103dB WV: 3 âm thoại 95dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 đến 5 tầng ... Read More »

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng Sợi đốt, Φ56mm, 105dB, 5 Âm báo động STD56B/STD56BF

Đèn tháp báo hiệu có loa STD56 Qlight Hàn Quốc

Đèn tháp báo hiệu có loa STD56B Qlight, Φ56, 5 âm báo 105dB: -Bóng Sợi đốt: Sáng liên tục STD56B Nhấp nháy STD56BF -Âm báo: WS: 5 âm báo động 105dB WM: 5 âm báo Melodies 105dB WA: 5 âm cảnh báo 103dB WV: 3 âm thoại 95dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 đến 5 ... Read More »

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng LED, Φ80mm, 105dB, 5 Âm báo động STD80EL/STD80ELF

Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp STD80EL Qlight Hàn Quốc

Đèn tháp báo hiệu có loa STD80EL Qlight, Φ80, 5 âm báo 105dB: -Bóng LED: Sáng liên tục STD80EL Nhấp nháy STD80ELF -Âm báo: WS: 5 âm báo động 105dB WM: 5 âm báo Melodies 105dB WA: 5 âm cảnh báo 103dB WV: 3 âm thoại 95dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 đến 5 tầng ... Read More »

Scroll To Top