Wednesday , 21 September 2022
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Đèn tầng có loa báo động

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng LED, Φ56mm, 105dB, 5 Âm báo động STD56EL/STD56ELF

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng LED, Φ56mm, 105dB, 5 Âm báo động STD56EL/STD56ELF

Đèn tháp báo hiệu có loa STD56EL Qlight, Φ56, 5 âm báo 105dB: -Bóng LED: Sáng liên tục STD56EL Nhấp nháy STD56ELF -Âm báo: WS: 5 âm báo động 105dB WM: 5 âm báo Melodies 105dB WA: 5 âm cảnh báo 103dB WV: 3 âm thoại 95dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 đến 5 tầng ... Read More »

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng LED, Φ56mm, 105dB, 5 Âm báo động STD56L/STD56LF

Đèn tháp báo hiệu có loa STD56 Qlight Hàn Quốc

Đèn tháp báo hiệu có loa STD56L Qlight, Φ56, 5 âm báo 105dB: -Bóng LED: Sáng liên tục STD56L Nhấp nháy STD56LF -Âm báo: WS: 5 âm báo động 105dB WM: 5 âm báo Melodies 105dB WA: 5 âm cảnh báo 103dB WV: 3 âm thoại 95dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 đến 5 tầng ... Read More »

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng Sợi đốt, Φ56mm, 105dB, 5 Âm báo động STD56B/STD56BF

Đèn tháp báo hiệu có loa STD56 Qlight Hàn Quốc

Đèn tháp báo hiệu có loa STD56B Qlight, Φ56, 5 âm báo 105dB: -Bóng Sợi đốt: Sáng liên tục STD56B Nhấp nháy STD56BF -Âm báo: WS: 5 âm báo động 105dB WM: 5 âm báo Melodies 105dB WA: 5 âm cảnh báo 103dB WV: 3 âm thoại 95dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 đến 5 ... Read More »

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng LED, Φ80mm, 105dB, 5 Âm báo động STD80L/STD80LF

Đèn tháp báo hiệu cảnh báo có loa STD80S Qlight Hàn Quốc

Đèn tháp báo hiệu có loa STD80L Qlight, Φ80, 5 âm báo 105dB: -Bóng LED: Sáng liên tục STD80L Nhấp nháy STD80LF -Âm báo: WS: 5 âm báo động 105dB WM: 5 âm báo Melodies 105dB WA: 5 âm cảnh báo 103dB WV: 3 âm thoại 95dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 đến 5 tầng ... Read More »

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng Sợi đốt, Φ80mm, 105dB, 5 Âm báo động STD80B/STD80BF

Đèn tháp báo hiệu cảnh báo có loa STD80S Qlight Hàn Quốc

Đèn tháp báo hiệu có loa STD80B Qlight, Φ80, 5 âm báo 105dB: -Bóng Sợi đốt: Sáng liên tục STD80B Nhấp nháy STD80BF -Âm báo: WS: 5 âm báo động 105dB WM: 5 âm báo Melodies 105dB WA: 5 âm cảnh báo 103dB WV: 3 âm thoại 95dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 đến 5 ... Read More »

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng Xenon, Φ80mm, 105dB, 5 Âm báo động STD80S

Đèn tháp báo hiệu cảnh báo có loa STD80S Qlight Hàn Quốc

Đèn tháp báo hiệu có loa STD80S Qlight, Φ80, 5 âm báo 105dB: -Bóng Xenon: Chớp nháy STD80S -Âm báo: WS: 5 âm báo động 105dB WM: 5 âm báo Melodies 105dB WA: 5 âm cảnh báo 103dB WV: 3 âm thoại 95dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 đến 5 tầng -Đường kính chao đèn: ... Read More »

Scroll To Top