Thursday , 22 September 2022
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Công tắc hành trình phòng nổ

Limit switch Qlight Marine SW2MES-RL Phòng nổ IP67, Dạng Con Lăn

Cong tac hanh trinh hang hai phong no Qlight SW2MES-RL

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2MES-RL Chống nước, dầu, ăn mòn IP67, Dạng Con Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Hàng hải, Phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SW2MES-RL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động an toàn ... Read More »

Limit switch Qlight Marine SW2MES-LRD Phòng nổ IP67, Dạng Con Lăn Lớn

Cong tac hanh trinh hang hai phong no Qlight SW2MES-LRD

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine SW2MES-LRD Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Lớn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2MES-LRD: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động an toàn ổn định tuyệt ... Read More »

Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2MES-AL Phòng nổ IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh

Cong tac hanh trinh hang hai phong no Qlight SW2MES-AL

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2MES-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Điều Chỉnh Hàng hải, Phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SW2MES-AL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-RP Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn Pít Tông

Cong tac hanh trinh phong no Qlight Korea SLP5130-RP

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-RP Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn Pít Tông: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Pít Tông  phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-RP: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-RP: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-P Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Pít Tông

Cong tac hanh trinh phong no Qlight KoreA SLP5130-P

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-P Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Pít Tông: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Pít Tông phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-P: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-P: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-R Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Trục Lăn

Cong tac hanh trinh phong no Qlight Korea SLP5130-R

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-R Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Trục Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Trục Lăn phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-R: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-R: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-SW Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Dây Lò Xo

Cong tac hanh trinh phong no Qlight Han Quoc SLP5130-SW

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-SW Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Dây Lò Xo: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Dây Lò Xo  phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-SW: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-SW: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-AL Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh

Cong tac hanh trinh phong no Qlight Hàn Quốc SLP5130-AL

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-AL Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Điều Chỉnh  phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-AL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-AL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-RL Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn

Cong tac hanh trinh phong no Qlight SLP5130-RL

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-RL, SLP5130-RL  Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-RL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-RL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động an ... Read More »

Scroll To Top