Tuesday , 1 November 2022
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo

S150RS-FT-BZ-220-A Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150RL-S150RS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150RS-FT, Bóng Xenon, Có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150RS-FT-BZ-220-R S150RS-FT-BZ-220-A S150RS-FT-BZ-220-G S150RS-FT-BZ-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 220VAC Có còi: còi buzzer 90dB Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm ... Read More »

S150RS-FT-BZ-110-A Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150RL-S150RS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150RS-FT, Bóng Xenon, Có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150RS-FT-BZ-110-R S150RS-FT-BZ-110-A S150RS-FT-BZ-110-G S150RS-FT-BZ-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 110VAC Có còi: còi buzzer 90dB Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm ... Read More »

S150RS-FT-BZ-24-R Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150RL-S150RS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150RS-FT, Bóng Xenon, Có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150RS-FT-BZ-24-R S150RS-FT-BZ-24-A S150RS-FT-BZ-24-G S150RS-FT-BZ-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 24VDC Có còi: còi buzzer 90dB Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm ... Read More »

S150RS-FT-BZ-12-R Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150RL-S150RS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150RS-FT, Bóng Xenon, Có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150RS-FT-BZ-12-R S150RS-FT-BZ-12-A S150RS-FT-BZ-12-G S150RS-FT-BZ-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 12VDC Có còi: còi buzzer 90dB Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm ... Read More »

S150RS-FT-220-A Đèn tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150RL-S150RS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150RS-FT, Bóng Xenon, IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150RS-FT-220-R S150RS-FT-220-A S150RS-FT-220-G S150RS-FT-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 220VAC Ánh sang: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng hợp kim inox sáng bóng siêu bền chống chịu ... Read More »

S150RS-FT-110-A Đèn tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150RL-S150RS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150RS-FT, Bóng Xenon, IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150RS-FT-110-R S150RS-FT-110-A S150RS-FT-110-G S150RS-FT-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 110VAC Ánh sang: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng hợp kim inox sáng bóng siêu bền chống chịu ... Read More »

S150RS-FT-24-R Đèn tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150RL-S150RS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150RS-FT, Bóng Xenon, IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150RS-FT-24-R S150RS-FT-24-A S150RS-FT-24-G S150RS-FT-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 24VDC Ánh sang: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng hợp kim inox sáng bóng siêu bền chống chịu ... Read More »

S150RS-FT-12-R Đèn tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150RL-S150RS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150RS-FT, Bóng Xenon, IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150RS-FT-12-R S150RS-FT-12-A S150RS-FT-12-G S150RS-FT-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 12VDC Ánh sang: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng hợp kim inox sáng bóng siêu bền chống chịu ... Read More »

S150RS-BZ-220-A Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150RL-S150RS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150RS, Bóng Xenon, Có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150RS-BZ-220-R S150RS-BZ-220-A S150RS-BZ-220-G S150RS-BZ-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 220VAC Có còi: còi buzzer 90dB Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm ... Read More »

S150RS-BZ-110-A Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150RL-S150RS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150RS, Bóng Xenon, Có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150RS-BZ-110-R S150RS-BZ-110-A S150RS-BZ-110-G S150RS-BZ-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 110VAC Có còi: còi buzzer 90dB Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm ... Read More »

Scroll To Top