Friday , 8 March 2019
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Còi Công Nghiệp

Các Loại Chứng Chỉ Chất Lượng – Đèn Loa Còi Báo Qlight Hàn Quốc

Chứng Chỉ Chất Lượng Đèn Loa Còi Báo Hiệu Qlight - Hàn Quốc

Các Loại Chứng Chỉ Chất Lượng  – Đèn Loa Còi Báo Qlight Hàn Quốc:                                                   =========================== Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ150, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2L-SH2TL

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1L-SH2L Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ150, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2L-SH2TL: Model: SH2L: Đèn báo hiệu bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy SH2LP: Đèn báo hiệu bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy, Có lồng bảo vệ SH2TL: Đèn báo hiệu bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy, Hộp đấu dây 1 đầu vào SH2TLP: Đèn báo ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Chớp Φ150, bóng Xenon, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2S-SH2TS

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1S-SH2S Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Chớp Φ150, bóng Xenon, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2S-SH2TS: Model: SH2S: Đèn tín hiệu bóng Xenon Chớp nháy SH2SP: Đèn tín hiệu bóng Xenon Chớp nháy, Có lồng bảo vệ SH2TS: Đèn tín hiệu bóng Xenon Chớp nháy, Có hộp kết nối đầu dây tín hiệu 1 đầu vào SH2TSP: Đèn tín hiệu bóng Xenon ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ150, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2LR-SH2TLR

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1LR-SH2LR Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ150, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2LR-SH2TLR: Model: SH2LR: Đèn báo hiệu quay bóng LED SH2LRP: Đèn báo hiệu quay bóng LED, Có lồng bảo vệ SH2TLR: Đèn báo hiệu quay bóng LED, Có hộp kết nối đầu dây tín hiệu 1 đầu vào SH2TLRP: Đèn báo hiệu quay bóng LED, Có lồng bảo vệ, Có ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ150, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2-SH2T

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1-SH2 Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ150, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH2-SH2T: Model: SH2: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt SH2P: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, Có lồng bảo vệ SH2T: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, Có hộp kết nối đầu dây tín hiệu 1 đầu vào SH2TP: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1L-SH1TL-SH1L-2T

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1L-SH2L Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1L-SH1TL-SH1L-2T: Model: SH1L: Đèn báo hiệu bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy SH1LP: Đèn báo hiệu bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy, Có lồng bảo vệ SH1TL: Đèn báo hiệu bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy, Hộp đấu dây 1 đầu vào SH1TLP: Đèn báo ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Chớp nháy Φ125, bóng Xenon, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1S-SH1TS

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1S-SH2S Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Chớp nháy Φ125, bóng Xenon, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1S-SH1TS: Model: SH1S: Đèn tín hiệu bóng Xenon Chớp nháy SH1SP: Đèn tín hiệu bóng Xenon Chớp nháy, Có lồng bảo vệ SH1TS: Đèn tín hiệu bóng Xenon Chớp nháy, Có hộp kết nối đầu dây tín hiệu 1 đầu vào SH1TSP: Đèn tín hiệu bóng ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LR-SH1TLR

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1LR-SH2LR Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LR-SH1TLR: Model: SH1LR: Đèn báo hiệu quay bóng LED SH1LRP: Đèn báo hiệu quay bóng LED, Có lồng bảo vệ SH1TLR: Đèn báo hiệu quay bóng LED, Có hộp kết nối đầu dây tín hiệu 1 đầu vào SH1TLRP: Đèn báo hiệu quay bóng LED, Có lồng bảo vệ, Có ... Read More »

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ125, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1-SH1T

Den bao hieu Hang hai Qlight SH1-SH2 Hàn Quốc Korea

Đèn báo hiệu QLight Quay Φ125, bóng Sợi đốt, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1-SH1T: Model: SH1: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt SH1P: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, Có lồng bảo vệ SH1T: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, Có hộp kết nối đầu dây tín hiệu 1 đầu vào SH1TP: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi ... Read More »

Đèn tín hiệu cảnh báo có Buzzer 110dB Qlight Φ130, Phòng Nổ, Hàng Hải SNES-24, IP66, ExdiiCT6, KIMM, ATEX, KOSHA, NEPSI, CCS

Đèn tín hiệu cảnh báo có Buzzer 110dB Qlight Φ152, Phòng Nổ, Hàng Hải SNES-24, IP66, ExdiiCT6, KIMM, ATEX, KOSHA, NEPSI, CCS

Đèn cảnh báo có Buzzer báo hiệu 110dB Phòng nổ, Hàng hải SNES, SNESLR, SNES-S, SNESL Qlight: +SNES: Đèn cảnh báo quay bóng sợi đốt +SNESLR: Đèn cảnh báo quay bóng LED +SNES-S: Đèn cảnh báo chớp nháy bóng Xenon +SNESL: Đèn cảnh báo chớp nháy bóng LED -Buzzer báo hiệu: 110dB -Kích thước: Φ130 -Điện áp: 12/24VDC, 110/220VAC -Mầu sắc: ... Read More »

Scroll To Top