Tuesday , 5 March 2019
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Còi Công Nghiệp Φ125 Qlight

SH1LR-220-A Đèn quay báo hiệu Qlight Φ125 Bóng LED IP66, KIM, ABS, CE, 220VAC

SH1LR-SH1LRP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LR-220: Model Đèn cảnh báo quay SH1LR-220 bóng LED: SH1LR-220-R SH1LR-220-A SH1LR-220-G SH1LR-220-B SH1LR: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng quay xoay Bóng LED siêu sáng quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo , báo hiệu Điện áp: 220VAC Mầu ... Read More »

SH1LR-110-B Đèn quay báo hiệu Qlight Φ125 Bóng LED IP66, KIM, ABS, CE, 110VAC

SH1LR-SH1LRP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LR-110: Model Đèn cảnh báo quay SH1LR-110 bóng LED: SH1LR-110-R SH1LR-110-A SH1LR-110-G SH1LR-110-B SH1LR: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng quay xoay Bóng LED siêu sáng quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo , báo hiệu Điện áp: 110VAC Mầu ... Read More »

SH1LR-24-R Đèn quay cảnh báo Qlight Φ125 Bóng LED IP66, KIM, ABS, CE, 24VDC

SH1LR-SH1LRP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LR-24: Model Đèn cảnh báo quay SH1LR-24 bóng LED: SH1LR-24-R SH1LR-24-A SH1LR-24-G SH1LR-24-B SH1LR: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng quay xoay Bóng LED siêu sáng quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo , báo hiệu Điện áp: 24VDC Mầu ... Read More »

SH1LR-12-G Đèn quay cảnh báo Qlight Φ125 Bóng LED IP66, KIM, ABS, CE, 12VDC

SH1LR-SH1LRP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn quay báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LR-12: Model Đèn cảnh báo quay SH1LR-12 bóng LED: SH1LR-12-R SH1LR-12-A SH1LR-12-G SH1LR-12-B SH1LR: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng quay xoay Bóng LED siêu sáng quay tán xạ ánh sáng tròn tăng hiệu ứng cảnh báo , báo hiệu Điện áp: 12VDC Mầu ... Read More »

SH1LP-220-R Đèn cảnh báo Qlight Φ135 Bóng LED Nhấp nháy IP66, KIM, ABS, CE, 220VAC

SH1L-SH1LP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LP-220: Model Đèn cảnh báo nhâp nháy SH1LP-220 bóng LED: SH1LP-220-R SH1LP-220-A SH1LP-220-G SH1LP-220-B SH1L: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy với công tắc chọn chế độ bên trong Bóng LED siêu sáng chớp nháy không lo bị cháy Điện áp: 220VAC Mầu ... Read More »

SH1LP-110-G Đèn cảnh báo Qlight Φ135 Bóng LED Nhấp nháy IP66, KIM, ABS, CE, 110VAC

SH1L-SH1LP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LP-110: Model Đèn cảnh báo nhâp nháy SH1LP-110 bóng LED: SH1LP-110-R SH1LP-110-A SH1LP-110-G SH1LP-110-B SH1L: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy với công tắc chọn chế độ bên trong Bóng LED siêu sáng chớp nháy không lo bị cháy Điện áp: 110VAC Mầu ... Read More »

SH1LP-24-A Đèn báo hiệu Qlight Φ135 Bóng LED Nhấp nháy IP66, KIM, ABS, CE, 24VDC

SH1L-SH1LP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LP-24: Model Đèn cảnh báo nhâp nháy SH1LP-24 bóng LED: SH1LP-24-R SH1LP-24-A SH1LP-24-G SH1LP-24-B SH1L: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy với công tắc chọn chế độ bên trong Bóng LED siêu sáng chớp nháy không lo bị cháy Điện áp: 24VDC ... Read More »

SH1LP-12-B Đèn báo hiệu Qlight Φ135 Bóng LED Nhấp nháy IP66, KIM, ABS, CE, 12VDC

SH1L-SH1LP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LP-12: Model Đèn cảnh báo nhâp nháy SH1LP-12 bóng LED: SH1LP-12-R SH1LP-12-A SH1LP-12-G SH1LP-12-B SH1L: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy với công tắc chọn chế độ bên trong Bóng LED siêu sáng chớp nháy không lo bị cháy Điện áp: 12VDC ... Read More »

SH1L-220-A Đèn báo hiệu Qlight Φ125 Bóng LED Nhấp nháy IP66, KIM, ABS, CE, 220VAC

SH1L-SH1LP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1L-220: Model Đèn cảnh báo nhấp nháy SH1L-220 bóng LED: SH1L-220-R SH1L-220-A SH1L-220-G SH1L-220-B SH1L: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy với công tắc chọn chế độ bên trong Bóng LED siêu sáng chớp nháy không lo bị cháy Điện áp: 220VAC Mầu ... Read More »

SH1L-110-B Đèn báo hiệu Qlight Φ125 Bóng LED IP66, KIM, ABS, CE, 110VAC

SH1L-SH1LP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1L-110: Model Đèn cảnh báo nhấp nháy SH1L-110 bóng LED: SH1L-110-R SH1L-110-A SH1L-110-G SH1L-110-B SH1L: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy với công tắc chọn chế độ bên trong Bóng LED siêu sáng chớp nháy không lo bị cháy Điện áp: 110VAC Mầu ... Read More »

Scroll To Top