Monday , 4 July 2022
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Công Tắc Hành Trình Phòng Nổ

Limit switch Qlight Marine SW2MES-RL Phòng nổ IP67, Dạng Con Lăn

Cong tac hanh trinh hang hai phong no Qlight SW2MES-RL

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2MES-RL Chống nước, dầu, ăn mòn IP67, Dạng Con Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Hàng hải, Phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SW2MES-RL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động an toàn ... Read More »

Limit switch Qlight Marine SW2MES-LRD Phòng nổ IP67, Dạng Con Lăn Lớn

Cong tac hanh trinh hang hai phong no Qlight SW2MES-LRD

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine SW2MES-LRD Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Lớn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2MES-LRD: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động an toàn ổn định tuyệt ... Read More »

Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2MES-AL Phòng nổ IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh

Cong tac hanh trinh hang hai phong no Qlight SW2MES-AL

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2MES-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Điều Chỉnh Hàng hải, Phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SW2MES-AL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động ... Read More »

Công tắc hành trình Limit Switch Qlight Phòng nổ Qlight Korea SLP5130-Mở Hộp

Loa Coi Phong No Qlight SPNA Han Quoc

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130 Phòng nổ ExdIICT6, IP66 Qlight Korea: =========================== Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc Công tắc hành trình Qlight, Công tắc hành trình Hàn Quốc, Limit Switch Qlight, Limit Switch Korea, Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-RP Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn Pít Tông

Cong tac hanh trinh phong no Qlight Korea SLP5130-RP

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-RP Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn Pít Tông: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Pít Tông  phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-RP: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-RP: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-P Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Pít Tông

Cong tac hanh trinh phong no Qlight KoreA SLP5130-P

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-P Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Pít Tông: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Pít Tông phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-P: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-P: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-R Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Trục Lăn

Cong tac hanh trinh phong no Qlight Korea SLP5130-R

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-R Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Trục Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Trục Lăn phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-R: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-R: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-SW Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Dây Lò Xo

Cong tac hanh trinh phong no Qlight Han Quoc SLP5130-SW

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-SW Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Dây Lò Xo: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Dây Lò Xo  phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-SW: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-SW: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-AL Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh

Cong tac hanh trinh phong no Qlight Hàn Quốc SLP5130-AL

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-AL Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Điều Chỉnh  phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-AL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-AL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành ... Read More »

Công tắc hành trình Qight SLP5130-RL Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn

Cong tac hanh trinh phong no Qlight SLP5130-RL

Công tắc hành trình Limit switch Qight SLP5130-RL, SLP5130-RL  Phòng nổ ExdIICT6, IP66, Dạng Con Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130-RL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP5130S-RL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động an ... Read More »

Scroll To Top