Tuesday , 1 November 2022
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Công Tắc Hành Trình Hàng Hải

Limit switch Qlight Marine SW2MS-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2MS-AL

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine SW2M-AL, SW2MS-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Điều Chỉnh Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2M-AL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SW2MS-AL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công ... Read More »

Limit switch Qlight Marine SW2MS-LRL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2MS-LRD

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine SW2M-LRL, SW2MS-LRD Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Lớn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2M-LRL: Nhôm đúc -Chất liệu làm thân vỏ SW2MS-LRL: Đồng thau đúc -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho ... Read More »

Limit switch Qlight Marine SW2MS-RL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2MS

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2M-RL, SW2MS-RL Chống nước, dầu, ăn mòn IP67, Dạng Con Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2M-RL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SW2MS-RL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành ... Read More »

Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2TS-LRL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2T SW2TS

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2T-LRL, SW2TS-LRL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Lớn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2T-LRL: Nhôm đúc -Chất liệu làm thân vỏ SW2TS-LRL: Đồng thau đúc -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho ... Read More »

Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2TS-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2T SW2TS

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2T-AL, SW2TS-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Điều Chỉnh Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2T-AL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SW2TS-AL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công ... Read More »

Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2TS-RL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2T SW2TS

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2T-RL, SW2TS-RL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2T-RL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SW2TS-RL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt ... Read More »

Scroll To Top